لینکستان

  منوی اصلی

   گروه محصول ->

   ارتباط بین تعهد عاطفی و احترام سازمانی در کارکنان   قیمت: ۱۳۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 107     کد محصول :6673   فهرست

   فصل اول.. 11

   مقدمه. 12

   بیان مسأله. 13

   اهمیت و ضرورت تحقيق.. 16

   هدف کاربردی پژوهش.... 17

   جنبه نوآوري و جديد بودن.. 18

   اهداف پژوهش.... 18

   الف) هدف اصلی.. 18

   ب) اهداف فرعی.. 18

   فرضيات پژوهش.... 19

   سوالات پژوهش.... 19

   تعاریف متغیرهای.. 19

   تعاریف مفهومی.. 19

   تعاریف عملیاتی.. 20

   فصل دوم. 21

   پیشینه پژوهش.... 21

   مقدمه. 22

   احترام. 22

   احترام و رفتار سازمانی.. 26

   احترام و رفتارسیاسی در سازمان.. 27

   اهمیت احترام در کارکنان.. 28

   بردباری و احترام در سازمان.. 33

   بردباری و احترام در سازمان.. 33

   احترام و هوش اخلاقی.. 34

   تعهد سازمانی.. 37

   تعاریف تعهد سازمانی.. 37

   الگوهای چند بعدی تعهد سازمانی.. 40

   الگوی سه بعدی آلن و میر. 40

   تعلق عاطفی.. 41

   الزام. 41

   هزینه های ادراک شده 41

   الگوی آنجل و پری.. 44

   الگوی مایر و اسکورمن.. 44

   الگوی بالفور و وکسلر. 45

   اهمیت تعهد سازمانی.. 45

   تعهد سازمانی؛ نگرش یا رفتار 48

   دیدگاه های دیگر در مورد پیششرطهای تعهد سازمانی.. 54

   عوامل مؤثر بر افزایش تعهد سازمانی.. 57

   تعهد سازمانی و غیبت کارکنان.. 59

   فرآیند ایجاد تعهد سازمانی.. 59

   دانشگاه پیام نور 63

   اهداف کیفی دانشگاه پیام‌نور 65

   چشم انداز دانشگاه پیام نور 66

   تاریخچه دانشگاه پیام نور شهر. 67

   پیشینه پژوهش.... 68

   پژوهش خارجی.. 68

   پژوهش داخلی.. 69

   فصل سوم. 73

   مقدمه. 74

   نوع مطالعه. 74

   جامعه و نمونه آماري و روش نمونهگيري.. 74

   روش اجرای تحقیق.. 75

   روش و ابزار گرد آوري اطلاعات... 75

   پرسشنامه احترام. 75

   روایی و پایایی پرسشنامه احترام. 76

   پرسشنامه تعهدعاطفی.. 77

   روایی و پایایی پرسشنامه تعهد عاطفی.. 77

   قلمرو موضوعی پژوهش.... 77

   روش تجزيه و تحليل داده ها 78

   ملاحظات اخلاقی.. 79

   فصل چهارم. 80

   مقدمه. 81

   یافته های توصیفی.. 81

   یافته های توصیفی متغیّرهای دموگرافیک.... 81

   یافته های توصیفی متغیّرهای اصلی پژوهش.... 85

   یافته های تحلیلی.. 86

   فصل پنجم.. 90

   مقدمه. 91

   بحث و نتیجه گیری.. 91

   نتیجه گیری.. 96

   محدودیت... 97

   پیشنهادات کاربردی.. 97

   پیشنهادات پژوهشی.. 98

   اهمیت و ضرورت تحقيق

   در عصر حاضر نیروی انسانی یکی از مهم ترین شاخص های پیشرفت و توسعه یافتگی جوامع به شمار می رود و کشوری می تواند مسیر رشد و بالندگی را طی نماید که با مشارکت تمامی اقشار جامعه زمینه های لازم شکوفایی استعدادهای نهفته و بهره گیری از امکانات مادی، انسانی و فرهنگی جامعه را فراهم آورد (اتلیخانی، 1388). امروزه مزیت سازمان ها برای پیشی گرفتن از یکدیگر، نه در به کارگیری فناوری جدید، بلکه در بالا بودن اعتماد به نفس و میزان تعهد کارکنان به اهداف سازمانی نهفته است. میزان تعهد به سازمان از عوامل پنهانی ولی تاثیرگذار در رفتار شغلی کارکنان است. توجه به تعهد نیروی انسانی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی اهمیت زیادی دارد. شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست، بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است. چه بسا افرادی که سال ها در سازمان می مانند، ولی عامل ماندن آنها اجباری است و در این صورت نه تنها برای از دوش سازمان بر نمی دارند، بلکه اگر فرصت پیدا کنند، بار سنگینی بر دوش سازمان می گذارند (بازوند و همکاران، 1393). احترام به اشخاص «واجب» است به معنای اینکه اخلاقاً بر عهدۀ ماست. ما بدون قید و شرط، و به زعم هر احساس بی­تفاوتی  یا بیزاریِ ممکن،  مکلّف به پذیرفتن کرامت همۀ اشخاصیم. هیچ واقعیّت، امکانی یا اتفاقی در مورد دیگران، و هیچ رابطه­ای بین ما و آنان، به ارزش ذاتی ایشان و به احترامی که به آنان مدیونیم، ربطی ندارد. بر خلاف عاطفۀ مهر یا تنفر، قانون اخلاق هیچ شخص یا گروه خاصی را نه رجحان می­نهد و نه حذف می­کند (کانت، 1388). بنابراین نبود احترام و تعهد در کارکنان یک سازمان موجب تنش های شغلی و همچنین کاهش کیفیت ارائه خدمات در سازمان می گردد. این پژوهش به ما کمک خواهد کرد تا به بررسی میزان مولفه های احترام و همچنین تعهد را در کارکنان مورد بررسی قرار دهیم. شناسایی و بررسی ویژگی های مهم هر سازمان و شناسایی متغیر های درگیر در بافت سازمانی مخصوصا در سازمان های آموزشی به مدیران سازمان کمک خواهد کرد تا متغییرهای مختلف را بشناسند و در جهت افزایش یا کاهش این متغییرها اهتمام ورزند. بخصوص دو متغییر احترام که بعد اخلاقی را مورد بررسی قرار می دهد و تعهد عاطفی میزان وفاداری به سازمان را اندازه گیری می کند.

   هدف کاربردی پژوهش

    با توجه به آنچه درباره نیروی انسانی در سازمان ها و بخصوص دانشگاهها گفته شد، از چالش­هاي مهم فراروي سازمان ها در دنياي امروز، مسائل مربوط به مولفه های احترام و تعهد عاطفی نحوه برخورد با مراجعه کنندگان است. بنابراين، بسيار مهم است كه پيش بيني كننده­ها، هم بسته­ها، متغييرها و عوامل موثر بر کارکنان شناسايي، اندازه­گيري و كنترل شوند تا در ارائه خدمات و بهروری و همچنین دیگر زمینه های سازمانی جهت افزایش کیفیت سازمانی افزوده شود.

    بنابراين، از لحاظ نظری اين پژوهش به افزایش دانش موجود کمک کرده و از لحاظ کاربردی می­تواند به مديران، کارشناسان آموزشی و کلیه­ی کسانیکه به نوعی با دانشگاهها و مراکز آموزشی سروکار دارند كمك كند تا راهبردهاي مناسبي را جهت ارتقاء سازمان تدوين كنند.   • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
   • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
   • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل