لینکستان

  منوی اصلی

   گروه محصول ->

   پایان نامه+ارتباط بین تماشای ماهواره بر عملکرد تحصیلی، سلامت روان و مهارت های اجتم   قیمت: ۸۵۰۰۰ریال     تعداد صفحات: 110 فهرست فصل اول 11 مقدمه 12 بیان مسئله 13 اهمیت و ضرورت 16 اهداف پژوهش 18 هدف کلی     کد محصول :6671    

   فهرست

   فصل اول.. 11

   مقدمه. 12

   بیان مسئله. 13

   اهمیت و ضرورت... 16

   اهداف پژوهش.... 18

   هدف کلی.. 18

   هدف اختصاصی.. 19

   سوالات پژوهش.... 19

   فرضیات پژوهش.... 20

   متغیرهای پژوهش.... 20

   تعریف مفاهیم و واژگان.. 21

   تعریف مفهومی.. 21

   تعریف عملیاتی.. 21

   فصل دوم. 22

   تعریف و تاریخچه ماهواره 23

   نظریات در مورد ماهواره 25

   نظریه میمی‌‌های کاپلا.. 27

   نظریه وابستگی مخاطب ـرسانه جامعه. 28

   نظریه برجسته‏سازی.. 28

   سلامت روان.. 30

   دیدگاه پزشکی.. 31

   رویکرد روانکاوی قدیم.. 32

   رویکرد روانکاوی جدید. 33

   کارل یونگ.... 33

   آلفرد آدلر. 34

   رویکرد گسترده زندگی.. 34

   رویکرد انسان گرایی.. 36

   ویکتور فرانکل.. 37

   رویکرد واقعیت درمانی.. 38

   ویلیام گلاسر. 38

   ارتباط اجتماعی.. 41

   تعاريف ارتباط.. 44

   اهداف و ويژگي هاي ارتباط.. 44

   كنش هاي ارتباط غيركلامي.. 47

   مؤلفه هاي ارتباط غيركلامي.. 48

   مباني ارتباط اثربخش.... 50

   انواع سبك هاي ارتباطي.. 52

   تعريف مهارت هاي ارتباطي.. 53

   نقش آموزش مهارتهاي ارتباطي در ارتقاء بهداشت روان.. 54

   سازگاري اجتماعي.. 54

   تحليل فرايند سازگاري.. 55

   تعاريف سازگاري و ناسازگاري.. 56

   انواع ناسازگاري.. 56

   تعاريف در حوزه سازگاري اجتماعي.. 57

   عوامل موثر بر سازگاري اجتماعي.. 57

   عوامل فردي.. 57

   عوامل خانوادگي.. 58

   عوامل اجتماعي.. 59

   عوامل مذهبي و اخلاقي.. 59

   بهداشت روان و سازگاري.. 59

   ديدگاه هاي مربوط به ارتباط اجتماعي.. 59

   ديدگاه زيستي _ رواني _ اجتماعي.. 59

   نظريه اريكسون.. 60

   نظريه روان شناسي فردي آدلر. 61

   نظريه بين فردي ساليوان.. 61

   سازگاري اجتماعي از ديدگاه جامعه شناختي.. 61

   عملکرد تحصیلی.. 62

   عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي.. 64

   هوش و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي.. 64

   انگيزش و تاثير آن بر پيشرفت تحصيلي.. 65

   افت تحصیلی.. 66

   پژوهش های خارجی.. 67

   پژوهش های داخلی.. 67

   فصل سوم. 72

   مقدمه. 73

   نوع مطالعه. 73

   جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 73

   روش گردآوري داده ها 73

   ابزار گردآوري داده ها 73

   روش اجرا 75

   روش تجزيه و تحليل داده ها 76

   فصل چهارم. 77

   مقدمه. 78

   آمارتوصیفی.. 78

   یافته های توصیفی متغیر دموگرافیک.... 78

   شاخص های توصیفی اطلاعات... 80

   فصل پنجم.. 87

   بحث و نتیجه گیری.. 87

   مقدمه. 88

   بحث و نتیجه گیری.. 88

   نتیجه گیری پایانی.. 90

   پیشنهادات پژوهش.... 91

   محدودیت های پژوهش.... 91

   منابع.. 92

    

   بیان مسئله

   در دنیای امروز رسانه اهمیت بسزایی در زندگی افراد بشر دارد. اینترنت و وسایل ارتباطی صوتی و تصویری ماهواره­ای از قبیل کانال های تلویزیونی آزاد به ویژه برای همه این امکان را فراهم ساخته اند که ارتباطات خصوصی خود را گسترش دهند (دی فلور و دنیس[1]، 1388 ص: 29). طبق تعریف، رسانه؛ عبارت است از کانال ارتباطی که جریان انتقال اطلاعات از طریق آن انجام می­شود و دارای تنوع بالایی در دنیای نوین
   می باشد. اما آنچه مورد تأکید و دقت نظر فراوان است، با توجه به قدرت بی بدیل آن _ در شکل دادن به افکار، عقاید و ارزش­های اجتماعی، رسانه های جمعی است. رسانه­های جمعی آندسته از رسانه­ها را شامل می­شوند که دارای خصلت فراگیری مخاطب، بازخورد و از همه مهمتر پیامدهای گسترده­ی اجتماعی هستند. ای
   رسانه­ها شامل، رادیو، تلویزیون، مطبوعات و سینما هستند و تلویزیون یکی از تأثیرگذارترین آنهاست (کازنو، 1387 ص: 29).

   رسانه­ها یکی از نهادهای ضروری جامعه محسوب می­شوند و بر طرز فکر و انگیزه ما تاثیر بسزایی دارند. یکی از این رسانه­ها تلویزیون می باشد. همچنین پديده­اي به نام ماهواره، در عصر حاضر توانسته است به شكلي جدي و همه جانبه، تمامي ابعاد و عرصه­هاي سياسي، اقتصادي، ايدئولوژيك و به ويژه فرهنگيِ بسياري از جوامع را تحت تأثير خود قرار دهد (آزادارمكي، 1383ص، 74). مسئله ماهواره در سطح بين الملل در سال 1967 در کميته فرعي حقوقي استفاده صلح جويانه از فضاي ماوراي جو مطرح شد. يعني پخش مستقيم ماهواره هنگامي مورد توجه قرار گرفت که تحولات تکنولوژي آن چنان پيشرفته نبوده و به گفته کارشناسان، هدف اوليه استفاده از ماهواره در دهه 60 بيشتر براي توسعه آموزش از جمله مبارزه با بي­سوادي بود (مهدی زاده، 1389 ص: 77).

    

   برخي از صاحب­نظران حوزه رسانه (براتچي [2]، 1995؛ منون[3]، 1995؛ ملودي[4]،1995 )، بر اين باورند كه جامعه جديدي در حال شكل­گيري مي­باشد كه خصوصيت عمدة آن حاكميت تكنولوژي نويني به نام ماهواره است. این جامعه جديد كه به يك اعتبار، جامعة اطلاعاتي نيز ناميده مي­شود، پديده­اي نوين اما به سرعت در حال رشد است. بطوري كه امروزه در حدود 90 ماهواره در سراسر جهان در حال فعاليت مي­باشند كه اين تعداد، امواج حدود 7000 شبكه تلويزيوني را ارسال مي­كنند. از ميان اين 90 ماهواره، امواج 30 تا 35 ماهواره آسمان ايران را پوشش مي­دهند و چيزي در حدود 3000  شبكه را براي مخاطبان ايراني قابل دسترسي مي­سازند. در اين ميان، تعداد شبكه­هاي ماهواره­اي فارسي زبان نيز با سرعتي زياد در حال رشد مي­باشد؛ اولين شبكه ماهواره­اي فارسي زبان در سال 1373 تأسيس شد، در حالي كه اكنون تعداد اين شبكه ­ها به عدد 40 رسيده است. در واقع به طور ميانگين، سالانه تعداد سه تا چهار شبكه به اين مجموعه افزوده شده است طبق آمار در سال 1377 از جمعیت 67 میلیونی کشور، حدود 35 درصد کودکان و نوجوانان به تلویزیون ماهواره­ای دسترسی داشته و روزانه بین 2 تا 3 ساعت برنامه های این تلویزیون­ها را تماشا می­کنند. بالاترین میزان بهره مندی روزانه 5/4 ساعت و پایین ترین آن روزانه یک ساعت برآورد شده است (جهانگردی، 1390ص: 78)

   در حقيقت پخش برنامه هاي تلويزيوني از طريق ماهواره ها در طي دو دهة گذشته، به عنوان معضلي جهاني مورد توجه بسياري از كشورها قرار گرفته است. در اين راستا هر كشوري باتوجه به حساسيت­ها و ملاحظات فرهنگي (به ويژه از نقطه نظر ارزش­هاي سنتي، ملي و يا مذهبي) و يا سياسی خود، ابعاد گوناگون اين مسئله را مدنظر قرارداده است (آزادارمكي، 1383ص: 74).

   در بين شبكه هاي ماهواره اي كه به سهولت در ايران قابل دريافت است، در حوزه كودك و نوجوان بيش از 250 كانال ماهواره­اي قابل دريافت در ايران است؛ ضمن آنكه بخش مهمي از برنامه هاي كانال­هاي عمومي نيز، به پخش برنامه هاي كودك و نوجوان اختصاص دارد (جهانگردی، 1390ص: 112).

   اهمیت نقش رسانه به ویژه رسانه­های دیداری، امروزه در زندگی افراد غیر قابل توصیف است. خاصه مسائل مربوط به برنامه­های تلویزیونی در نظام آموزشی و پرورشی و تاثیر آن در رشد، شناخت و یادگیری بسیار با اهمیت است. ورود به مدرسه نقطه آغازی برای حرکت مداوم در مسیر آموزش است اما در بین راه عواملی موجب کند شدن حرکت دانشجویان در مسیر تحصیل یا ترک تحصیل آنها می شود. این مسئله هر سال مقدار زیادی از منابع مالی انسانی را به هدر می دهد و آثار مخرب و جبران ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی فرد بر جای می­گذارد (سلسبیلی و قاسمی، 1384ص: 28).

   عملکرد تحصیلی بر چگونگی انجام فعالیت­های تحصیلی اشاره دارد (بیرو، 1392). ماو (1999) در تعریف عملکرد تحصیلی می­گوید: مجموعه رفتارهاي تحصیلی است که در دو بعد پیشرفت تحصیلی و یا پسرفت تحصیلی در زمینه کسب معلومات نشان داده می­شود (شاوران و همکاران،  1387ص: 150). عملکرد تحصیلی دانشجویان می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی باشد. برخی از دانشجویان به علت استعداد و سخت­کوشی و تلاش خود می­توانند عملکرد تحصیلی مطلوبی را نشان دهند. این عملکرد تحصیلی می­تواند علاوه بر تاثیرپذیري از استعداد و هوش فرد، تحت تاثیر عوامل بیرونی باشد. یکی از عوامل بیرونی اثر گذار بر آموزش و پرورش در جوامع کنونی، رسانه­های جمعی است. مفهوم رسانه و بدنبال آن رسانه­های جمعی به طور عجیبی وارد مطالعات و تحقیقات انسانی و اجتماعی شده است چرا که ما وارد جامعه اطلاعاتی شده ایم، جامعه ای که کل گیتی را به قول مک لوهان به یک دهکده جهانی تبدیل کرده است (زمانی،1391 ص: 112).

    

   مطالعه­ محمدی ( 1365) و برکجیان (1376) اندروس و کولین[5] (1989)، هامل و باتی[6] (1989)، بورت و هالیت[7] (1999) نشان داد تلویزیون و تماشای آن می تواند در عملکرد تحصیلی موثر واقع شود.همچنین مطالعات ارشدی (1362) نولا[8] (1999)، پاترا و راث[9] (1999) و کاپل و کورتیس[10] (2000) نتایج مشابهی رادر مورد تلویزیون و انگیزه تحصیلی ارائه کرد.

   در مدرسه کودکان بخش بزرگی از خودپنداره­شان را براساس کیفیت روابط خود با دیگران شکل
   می دهند. اگر کودکی فاقد مهارت­های اجتماعی باشد، اغلب از طرف دیگر همسالان طرد یا سرکوب می­شود، که این موضوع علاوه بر تأثیر فراوان بر عزت نفس کودک، سبب مشکلات تحصیلی وی نیز می شود، که مشکل اخیر خود روابط فرد و خودپندارۀ او را تحت الشعاع قرار می دهد. نتایج پژوهش­ها نشان داد که کودکان و نوجوانان دارای مهارت­های ارتباطی ضعیف، به احتمال کمتری از سوی همسالانشان مورد پذیرش واقع
   می­شوند (هدایتی، 1389ص: 128).

   روابط میان انسان­ها با یکدیگر و با نهادهای اجتماعی و اثر متقابل این روابط بر سلامت جسمی و روانی انسان در دهه­های اخیر، مورد توجه محققان و اندیشمندان بوده است، اما در سال­های اخیر، نقش روابط اجتماعی در سلامت جسمی و روانی، رفتار سلامتی و مرگ و میر افراد به طور روزافزونی مورد تاکید پژوهشگران قرار گرفته و ساز و کارهای تأثیر روابط اجتماعی بر سلامت انسان جستجو شده است. همچنین روابط اجتماعی نقش سودمندی در حفظ آسایش روانی انسان ها دارند. علاوه بر نقش و تأثیر روابط اجتماعی بر سلامت جسمی و روانی افراد، از میانه­ی قرن بیستم با ارائه تعریف سازمان بهداشت جهانی از سلامت که برای نخستین بار در آن برای سلامت انسان سه بعد جسمی، روانی و اجتماعی بر شمرده شد، مسأله سلامت روانی در کنار دیگر وجوه آن یعنی سلامت جسم، اهمیت ویژه ای یافته است (وامقی،1392 ص: 184).

   در حطیه روانشناسی اندیشمندان بزرگ از طرفی به علت­ شناسی دردهای روانی انسان و از طرف دیگر به طرح روش­هایی برای بهره­مندی انسان از ظرفی تکامل خود در جهت سلامت عمومی پرداخته­اند که همه در جای مقبول و هر یک تکامل بخش و یا حداقل همپوش نظریه­های خود بوده است (شفیع آبادی و ناصری،  ۱۳۸۳ ص: 74).

   سلامت عمومی دو جنبه دارد یکی هدف از آن سازگاری با محیط بیرونی دیگری سازش با محیط درونی، محیط مجموعه عوامل و امکاناتی است که مواجهه می­تواند از آن میان برای توسعه توانایی­های خود به منزله یک انسان آزاده دست به انتخاب بزند (باباترسون، ۱۹۹۶؛ به نقل از شفیع آبادی، ۱۳۸۴ ص: 94).

   مطالعه ویژگی­هایی که سلامت­ روان را می­سازند تحت عنوان "روانشناسی مثبت" نام گرفته است. آنچه مسلم است حفظ سلامت روان نیز مانند سلامت جسم حائز اهمیت است. از سوی دیگر؛ لازمه يک نظام آموزشي مطلوب که تامين کننده آينده روشن براي جامعه باشد، برخورداري يکايک افراد آن جامعه از تعليم و تربيت است به طوري­که تمامي استعدادهاي بالقوه شکوفا شده و پرورش يابند (نفيسي، 1376ص: 15).

   همچنین با توجه به روند رو به رشد تکنولوژی­های پیشرفته ارتباطی و در دسترس بودن کانالهای ماهواره­ای در بیشتر گوشه و کنار جهان این سوال را مطرح می­کند که این رسانه چقدر می تواند تاثیرات مثبت یا منفی بر مخاطبان خود بگذارد؟ با توجه به رشد و تکامل در دوران دبستان و مستعد بودن نوجوان برای الگو پذیری و شکل گرفتن شخصیت اجتماعی آنها، کسانی که دسترسی به کانال­های ماهواری دارند (زمانی،1391 ص: 112). باتوجه به هجمه فرهنگی کانال­های ماهواری، چه تاثیراتی برروند تحصیلی، سلامت عمومی و روابط اجتماعی آنان دارد؟ این سوالات موجب شد تا تحقیق حاضر؛ با هدف بررسی تأثیر میزان تماشای شبکه های تلویزیونی ماهواره­ای بر عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و روابط اجتماعی دانشجویان شهر... سامان یابد.

    

   اهمیت و ضرورت

   رسانه­ها در شرایط کنونی یکی از مهم­ترین دستاوردهای پیشرفت بشری و یکی از با ارزش­ترین وسیله آگاهی رسانی همگانی هستند که پیوسته و با سرعت سرسام آوری به دلیل جایگاه و اهمیت کلیدی و طبق نیازمندی متقاضیان در حال گسترش هستند و به تعبیر همگانی جهان به دهکده کوچکی توسط و در شعاع وجود رسانه­ها قرار گرفته است (هدایتی، 1389ص: 129).

   شبکه­های تلویزیونی ماهواره­ای، به خودی خود اگر سواد رسانه­ای افراد در حدی باشد که استفاده صحیح از آن را بدانند کمترین ضرر را به دنبال خواهد داشت اما با توجه به سن نوجوانی و تغییر و تحول جسمی، روحی در این دوره، این رسانه می تواند با این تغییر و تحول همراه شده و نوجوانان را به سمت وسویی که از جمله اهداف این کانال­هاست سوق دهد و نوجوانان را به بی خیالی، بی­حوصلگی، تحریک غرایز جنسی، احساس پوچی... وادار نماید و سلامت روانی، روابط اجتماعی و عملکرد تحصیلی آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد، ضروری است تا میزان تاثیر را اندازه­گیری کرده و راهکار مناسب را ارائه نمود (دانش، 1387 ص: 7).

    

   با توجه به نظریه های جدید تربیتی که خواهان نزدیکی مدرسه، خانواده و اجتماع هستند و بر آن تاکید دارند که این سه باید به نحوی سازمان یابند که دانشجو را برای مواجهه با مسائل جامعه آینده مهیا کند، به نظر می رسد که این سه ضلع مثلث تربیتی، گریزی ندارند که دانشجویان را برای جوامع آینده که در عصر جدید با عنوان «جامعه اطلاعاتی» تعریف شده است. آماده کنند. جامعه­ای که ارزش در آن از آن دانش است و آحاد آن باید توان تولید و پردازش اطلاعات و تبدیل آن به دانش را داشته باشند. فضاهای آموزشی رایگان و در دسترس همگانی که نماد مهم عصر جدید یعنی ماهواره ایجاد کرده است امکان یادگیری غیر رسمی و موثری را فراهم کرده است که دارای محدودیت زمان، مکان، سن، جمعیت و دیگر الزامات مدرسه رفتن نیست. یعنی نهاد دیر پای مدرسه و رکن اصلی و اساسی آن معلم رقبایی یافته­اند که در عرصه رقابت ابزارهای جذاب­تری دارند. لازرسفلد[11]و مرتن[12] درتشریح این مهم می­نویسند: «وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومندند که می­توان از آن در راه خیر و شر با تاثیری شگرف سود برد چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد، امکان استفاده از این وسایل در راه شر بیشتر از خیر آن است. تلویزیون نشان داده است که در برانگیختن سلیقه­ها بهتر از برانگیختن فعالیت­های فکری یا خلاق عمل می­کند. یک نگرانی واقعی وجود دارد که مبادا این بزرگ شدن زودرس و این تصاویر از زندگی بزرگسالان که در دسترس کودکان قرار می گیرد قبل از آنکه وی واقعا" آمادگی تمیز بین آنها را داشته باشد، ممکن است گمراه کننده باشد و شاید کودکان را حتی تا آن میزان که از فرایند رشد وحشت کنند، دلسرد کند. این تاثیرات بیشترین نگرانی را ایجاد کرده است (ساروخانی، 1387 ص: 124).

   براي آنکه ماهواره و يا تلويزيون به عنوان نافذترين و گسترده ترين وسيله ارتباط جمعي بتواند در خدمت اهداف مورد نظر يک جامعه قرار گيرد و زيان­هاي جسمي، روحي، اثرات فردي و اجتماعي آن افزوده نشود، بررسي­هاي چند جانبه و پيوسته و همچنين پيشگيري­هاي علمي و اجتماعي اجتناب ناپذير است. امروزه که رشد وسايل ارتباط جمعي الکترونيکي و امکانات روزافزون فني و صنعتي آن حد و مرزهاي مطلوب را گذاشته و نه تنها روابط انساني با يکديگر، حتي نحوه استفاده انسان ها از اين وسايل را دگرگون ساخته و برنامه­هاي ماهواره­اي، رشد روزافزون بي سوادي عمومي، کاهش داد و ستدهاي عاطفي و اجتماعي در روابط انسان ها با يکديگر، رنگ باختگي ارزش هاي انساني و باورهاي مذهبي و نمادهاي ملي و ميهني و در نتيجه خطر سقوط فرهنگ اجتماعي بيش از هر زمان ديگر است و اين معضلات سراسر جوامع دنيا را در معرض تهاجم قرار مي­دهند (صدیق سروستانی، 1390 ص: 12).

   يکي از مشغله­هاي اصلي بشريت در تمام دوران، توانا ساختن نسل آينده در اداره امور خويش و سپردن ميراث فرهنگي بوده است. قسمت اعظم اين وظيفه، در ابتدا توسط خانواده انجام مي­شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسيم کار اجتماعي و افتصادي وظيفه تعليم و تربيت به نهاد آموزش و پرورش محول گرديد. اين نهاد به طور رسمي عهده­دار اين امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه، توانايي­ها و استعدادهاي کودکان و نوجوانان را شناسايي نمايد و به منظور اجتماعي شدن و به عهده گرفتن مسئوليت­هاي آتي تعاليم لازم را به آنان بياموزد (محمدی،  1381 ص: 18).

   بررسي عوامل پيش آيند و پس­آيند موثر بر انگیزه و عملکرد تحصیلی همواره از دغدغه­هاي پژوهشگران نظام تعليم و تربيت بوده است و در مطالعات متعدد اين عوامل به تناسب اهميت و تأثيرخود شناسايي و يا طبقه بندي شده­اند. اما متاسفانه كار بر روي تعديل اين عوامل و تلاش­هاي تجربي جهت كاهش دادن عوامل منفي تأثير­گذار بر پيشرفت تحصيلي، خلايي برجسته در نظام آموزشي بوده است (خجسته مهر و همکاران، 1391 ص: 30) .

   از سوی دیگر، يكي از محورهاي ارزيابي سلامتي جوامع مختلف، بهداشت روان آن جامعه است. بي­شك سلامت روان، نقش مهمي در تضمين پويايي و كارآمدي هر جامعه ايفا مي­كند. از آنجا كه دانشجویان از اقشار مستعد، برگزيده جامعه و سازندگان فرداي كشور مي­باشند، بنابراين سلامت روان آنان از اهميت ويژه­اي در يادگيري و افزايش آگاهي علمي برخورداراست (ساراسون و همکاران، 1387ص: 56).

   امروزه در سراسر جهان بر اهميت بهداشت رواني تأكيد مي­شود و روز به روز با انجام تحقيقات وسيع و گوناگون اهميت و نقش آن در زندگي فردي و اجتماعي آشكارتر مي­گردد. به طوري كه سال 2001 ميلادي از طرف سازمان بهداشت جهاني، تحت عنوان سال جهاني «‌بهداشت رواني» اعلام گرديد. سازمان مذكور در اين سال شعار «غفلت بس است، مراقبت كنيم» را جهت آشكارتر ساختن موضوع مطرح نمود (سازمان بهداشت جهاني، 2001)

   اين امر نشان دهنده آن است كه بهداشت رواني موضوعي است كه بايد در سطح جهان مورد توجه قرار گيرد يكي از دلايلي كه در اهميت اين موضوع مطرح است، شيوع روزافزون ابتلاء به انواع اختلالات رواني در سطح جهان است و دليل مهم ديگر آن، اهميت و ضرورت پيشگيري از بيماري هاي رواني است. گسترش سریع، فراگیر و همه‌جانبه شبکه های ماهواره­ای، پرسش‌هایی را درباره عواقب احتمالی آن‌ برای کاربران و جامعه پدید آورده است. شکی وجود ندارد که این پدیده در اعمال و عادات افراد در درون فرهنگ‌شان ادغام شده است که در غیر این صورت به نظر آن‌ها بیگانه و غامض می‌آمد. اما پذیرش این امر به این معنا نیست که اوج‌گیری ماهواره برای کاربران این فناوری‌ هیچ‌گونه عواقبی ندارد. یکی از این پیامدها، تأثیرات این فن­آوری نوین بر وضعیت تحصیلی دانشجویان است. استفاده از شبکه های تلوزیونی ماهواره ای تا چه اندازه در بین دانشجویان پایه ششم رواج دارد؟ این استفاده بیشتر از چه نوع  و به چه منظوری است؟ این استفاده چه اثراتی بر عملکرد تحصیلی، سلامت روانی و روابط اجتماعی دانشجویان دارد؟ (حاتمی، 1390 ص: 34)

   مطالعه موضوع مهم مذکور می بایست به شکل علمی انجام پذیرد؛ در این راستا مطالعات میدانی و علمی می­تواند با ارائه­ی روشمند واقعیت­های موجود و پیشنهادات موثر در مسیر فرهنگ سازی، برنامه­ریزی و آموزش و مشاوره­های لازم موثر باشد. تحقیق حاضر نیز به واسطه اهمیت و ضرورت­های علمی و کارکردی اشاره شده انجام می­شود.

    

       • پس از پرداخت موفق لینک دانلود هم نمایش داده می شود هم به ایمیل ارسال می گردد
   • ایمیل را بدون www وارد کنید و در صورت نداشتن این قسمت را خالی بگزارید
   • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خرید میتوانید با پشتیبانی تماس بگیرید گزارش مشکل